نصیر بوشهر – چندی قبل ساختمان قدیمی گمرک بوشهر در بندر لاور تخریب شد و هیچگونه توضیحی درباره علت تخریب آن توسط میراث فرهنگی داده نشد حال ساختمان قدیمی دیگر  گمرک لاور نیز در حال تخریب کامل  است،چندی پیش نیز قسمت هایی از قلعه دختر لاور ساحلی که قدمتی بیش از ۱۴۰۰ ساله دارد نیز […]

نصیر بوشهر – چندی قبل ساختمان قدیمی گمرک بوشهر در بندر لاور تخریب شد و هیچگونه توضیحی درباره علت تخریب آن توسط میراث فرهنگی داده نشد حال ساختمان قدیمی دیگر  گمرک لاور نیز در حال تخریب کامل  است،چندی پیش نیز قسمت هایی از قلعه دختر لاور ساحلی که قدمتی بیش از ۱۴۰۰ ساله دارد نیز تخریب شد  اما اداره کل میراث فرهنگی فقط شاهد و ناظر نابودی میراث استان بودن را هدف خود قرار داده و حفاظت و نگهداری و مرمتی در کار نیست. متاسفانه گمرک  استان نیز  هیچگونه اقدامی در جهت حفاظت و نگهداری  ساختمان های تاریخی خود انجام نمی دهد. استاندار بوشهر و فرمانداری دشتی در این زمینه به مدیران میراث فرهنگی و گمرک بوشهر هیچگونه تذکری نمی دهد ؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر