آنچه بیشتر از دلایل دیگر در استان بوشهر چشم نوازی می کند چنبره غیربومی ها بر صندلی های مدیریتی شرکت های نفت و پتروشیمی در این استان است. حکایت عدم توسعه‌یافتگی بوشهر را بسیاری از کارشناسان به عوامل مختلفی وابسته می‌دانند. برخی خط سیر نظام برنامه‌ریزی در این استان را به دلیل عدم اتخاذ خط‌ […]

آنچه بیشتر از دلایل دیگر در استان بوشهر چشم نوازی می کند چنبره غیربومی ها بر صندلی های مدیریتی شرکت های نفت و پتروشیمی در این استان است.

حکایت عدم توسعه‌یافتگی بوشهر را بسیاری از کارشناسان به عوامل مختلفی وابسته می‌دانند. برخی خط سیر نظام برنامه‌ریزی در این استان را به دلیل عدم اتخاذ خط‌ مشی مشخص و پرتناقض می پندارند و برخی دیگر، ناکارآمدی مدیریتی و عدم اعتماد به سرمایه‌های انسانی متخصص بومی و مدیران منطقه‌ای را در این امر دخیل می‌دانند.

ناگفته پیداست که هر کدام از این موارد در نابسامانی های موجود استان نقشی داشته است و متاسفانه در مجموع توانسته اند از توسعه یافتگی استان زرخیز بوشهر جلوگیری کنند.

با اینکه سال‌هاست از گوشه و کنار استان، اعتراضاتی از برخی نماینده ‌ها یا امام جمعه محترم و استانداران شنیده می‌ شد ولی هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است تا آنجا که شرکت های بزرگ هنوز زیر پاهای مدیران غیربومی له می شود.

این در حالی است در بعضی استان‌ها مثل اصفهان‌، خوزستان و خراسان مسئولان حتی جرات مطرح کردن نام غیربومی‌ها را برای تصدی مدیریت به خود نمی‌دهند و برای نیروهای بومی خود البته از نوع توانمند و به دور از باند و جناحش، ارزش خاصی قائلند و همین یکی از دلایل همصدایی در بسیاری از کارها از ایشان است.

تراژدی تلخ خانه به دوشی مدیران بومی و حکمرانی غیربومی ها در بوشهر تا جایی پیش رفته است که شرکت های پتروشیمی دولتی هم با وجود توانمندی مدیران بومی، سکان شرکت های زیرمجموعه خود را هم از پایتخت می آورند.
لذا وقتی مدیریت پتروشیمی ها عمدتا دست غیربومی ها باشد معلوم است که حتی کارگران آشپزخانه ها و فضای سبز پتروشیمی ها را هم از استان های دیگر می آورند.
نکته تاسف بار ماجرا اینجاست که طی چند سال گذشته استان بوشهر همواره میدان آزمون‌ و خطا و محل کسب تجربه برای مدیران سایر شهرها بوده و همچنان که اعتراض ها به این رویه ادامه دارد لکن حضور مدیران غیربومی نیز بلامانع است.
امروز با وجود داشتن نعمت‌های خدادادی فراوان اقتصادی و نیروی انسانی و تحصیل کرده در دریای بیکاری کشور در حال موج سواری است و بیشترین نیروی کار استان از نیروی‌های غیربومی تأمین می‌شود لذا به نظر می رسد که باید استاندار با کمک نمایندگان جدید مجلس، جلوی رشد قارچ گونه مدیران غیربومی در استان را بگیرند و حقوق از دست رفته استان را به آنان برگردانند چراکه دود این اقدامات تماماً به چشم مردم استان رفته و خواهد رفت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر