بحث ویژگی های استاد زنگنه بحث شیرین و استثنایی است .استاد زنگنه تمام زندگیش استثناست پسری که در محله ای نسبتا فقیر به دنیا می آید همانجا بدون هیچ امکاناتی وبا تلاش وفعالیت خودش را نه تنها بین بچه های صلح آباد بلکه بچه های استان و حتی کشور مطرح می سازد . با همه […]

بحث ویژگی های استاد زنگنه بحث شیرین و استثنایی است .استاد زنگنه تمام زندگیش استثناست پسری که در محله ای نسبتا فقیر به دنیا می آید همانجا بدون هیچ امکاناتی وبا تلاش وفعالیت خودش را نه تنها بین بچه های صلح آباد بلکه بچه های استان و حتی کشور مطرح می سازد . با همه ویژگی های بچه های آنجا فضولی، جنب و جوش وسرزندگی وسر حالی بزرگ می شود نه کلاس کنکوری! نه دانشگاهی ! که اگر می بود توان مالی نبود با استعداد ذاتی خود وعلاقه وپشتکار به زبان انگلیسی مسلط می شود اما هرکسی به زبانی تسلط داشت لزوما نمی تواند مترجم شود چون برای ترجمه نیاز به دانستن ادبیات آن زبان است که یک فرد باید خیلی اهل مطالعه باشد تا آن ادبیات را بشناسد این یک طرف قضیه است باشناخت اینها ممکن است طرف قدرت ترجمه متون خارجی مثل نامه های اداری یا کتب ادبی را داشته باشد اما طرف دیگر قضیه ترجمه متون تخصصی است که کسی که کارش ترجمه این متون است باید اطلاع کامل از اصطلاعات فنی و تخصصی موضوع ترجمه را داشته باشد که از ویژگی دیگر استاد است می توان گفت ایشون درکار ترجمه تخصصی یک استثنا بود یادش گرامی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر