نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – انتصاب آقای محمدزاده اولین استاندار بوشهر در دولت جدید که بومی همین استان می باشد،از موقعیت های مختلف و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جهت پویایی و توسعه شناخت لازم را داراست.استان بوشهر سومین اقتصاد بزرگ کشور است که در سال گذشته معادل ۲۰۲هزار میلیارد تومان […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – انتصاب آقای محمدزاده اولین استاندار بوشهر در دولت جدید که بومی همین استان می باشد،از موقعیت های مختلف و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جهت پویایی و توسعه شناخت لازم را داراست.استان بوشهر سومین اقتصاد بزرگ کشور است که در سال گذشته معادل ۲۰۲هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشته است.سهم پررنگ استخراج معادن و صنعت در این تولید پس از نیروگاه های گازی و اتمی مشهود است.اما علیرغم آمار و رتبه اقتصاد استان بوشهر شاهد عدم توسعه ،رشد اشتغال و تولیدات و… می باشیم.به عبارتی این استان بیشتر از آنکه محروم باشد دچار مظلومیت است.فقر برخی مدیریت استراتژیک در بدنه ادارات و نداشتن برنامه مشخص و پیگیرانه در این مظلومیت تاثیر بسزایی دارد.استاندار بومی استان خود واقف است این استان استعدادهای ناشکفته بسیاری دارد که می بایست به بلوغ رسانده تا این استان به درآمدزایی پایدار رسد و با هزینه این درآمد ها در استان در توسعه کیفی استان تسریع گردد.یکی از ظرفیت های لازم ایرانیان ساکن در حوزه خلیج فارس است.در سال ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه کشور جمعیت شهروندانی را که برای زندگی یا کار به کشورهای مختلف رفته‌اند

امارات ۳۷۵ هزار نفر
عراق ۱۱۱ هزار نفر
کویت ۳۸ هزار نفر
قطر ۲۰ هزار نفر
عمان ۹٫۵ هزار نفرمی باشد.استفاده از این جمعیت در زمینه های گردشگری و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.اکثریت این جمعیت را هموطنان استانهای جنوبی ایران تشکیل می دهند.تشکیل مجمع و تشکل ها ی اقتصادی مشترک از این جمعیت بستر مناسبی را به جهت مراودات تجاری-گردشگری بوجود می آورد.متاسفانه بازار های مشهور شمال استان بوشهر که سالهاست زیر تیغ بخشنامه‌ های غیرکارشناسی و با اتهام های همچون کالاهای با قاچاق دچار نوسانات مختلف گردید و به این دردها ،هجوم کرونا و تعطیلات پرتکرار را اضافه نمایید.تشکیل مجامع و تشکل ها ی مشترک ،تسهیل در سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم کشور های حوزه خلیج فارس می تواند تجارت دریایی و صنعت گردشگری را پویا و ضمن رونق بازارهای تجاری گناوه،دیلم،دلواروبوشهرو…با محوریت صادرات بخش زیادی از درآمدهای ارزی را نصیب کشور کند.
در بخش گردشگری در یک سال، یک‌میلیون و ۲۰۹هزار و ۶۹۶ نفر از کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس به ایران سفر کردند ،این جمعیت اگر مدیریت و توسعه یابد گردشگری سهم بزرگ تولید ناخالص ملی را در حوزه خلیج فارس به استان بوشهر و ایران نصیب گرداند.به هرشکل استاندار جدید و بومی استان می تواند با تشکیل کارگروه اقتصادی استان با محوریت توسعه تجارت دریایی و گردشگری زمینه ساز تحول جدی استان و زیرساخت های لازم را به جهت توسعه در تحریم ایران مهیا کند.نباید فراموش کردبر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۹۸ از میان کشورهای مذکور امارات در رتبه دو تجارت خارجی ایران با کشورهای جهان و عراق در رتبه ۴، عمان در رتبه ۱۸، قطر در رتبه ۳۴، کویت در رتبه ۳۹،که به نوعی می تواند با دیپلماسی اقتصادی ،استان بوشهر محور اصلی این تعاملات ،تجارت و گردشگری باشد.بی شک نهادهای همچون ادارات صنعت معدن تجارت،گردشگری و میراث فرهنگی،گمرگ و بنادر و دریانوردی و همچنین وزارتخانه های خارجه ،نهادهایی هستند که استانداری بوشهر در جهت اجرای برنامه‌های فوق باید به آنها توجهات ویژه و محور قرار دهد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر