انتصاب یک بنا و یک لوله کش با مدرک دیپلم بعنوان معاونین شهرداری کرج سومین کلانشهر کشور! ????مصطفی سعیدی سیرایی که بواسطه رانت حضور برادرش در شورای شهر و بدون داشتن شرایط احراز پست شهرداری کلانشهرها بر مسند شهرداری کرج نشسته است، حالا در اقدامی عجیب دو نفر از اعضای ستاد برادرش در انتخابات شورای […]

انتصاب یک بنا و یک لوله کش با مدرک دیپلم بعنوان معاونین شهرداری کرج سومین کلانشهر کشور!

????مصطفی سعیدی سیرایی که بواسطه رانت حضور برادرش در شورای شهر و بدون داشتن شرایط احراز پست شهرداری کلانشهرها بر مسند شهرداری کرج نشسته است، حالا در اقدامی عجیب دو نفر از اعضای ستاد برادرش در انتخابات شورای شهر که دارای مدرک دیپلم هستند را بعنوان معاونین شهردار کرج منصوب کرده است.

????این اقدامات و سایر اقدامات اینچنینی تا کنون مورد اعتراض شورای انقلابی شهر کرج قرار نگرفته است.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰