نمایندگان برای بررسی اسناد الیاس نادران علیه صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت جلسه غیر علنی تشکیل می‌دهند. قرار است تا دقایقی دیگر و بعد از پایان فرصت تنفس مجلس، نمایندگان در یک جلسه غیر علنی و غیر رسمی اسناد الیاس نادران، نماینده تهران علیه اوجی وزیر پیشنهادی نفت را بررسی کند. نادران از مخالفان وزارت اوجی […]

نمایندگان برای بررسی اسناد الیاس نادران علیه صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت جلسه غیر علنی تشکیل می‌دهند.

قرار است تا دقایقی دیگر و بعد از پایان فرصت تنفس مجلس، نمایندگان در یک جلسه غیر علنی و غیر رسمی اسناد الیاس نادران، نماینده تهران علیه اوجی وزیر پیشنهادی نفت را بررسی کند.

نادران از مخالفان وزارت اوجی است و او را به عدم شفافیت و فساد متهم کرده است.

نادران در نطق مخالفتش با وزیر پیشنهادی نفت در نشست صبح مجلس اعلام کرد که به توصیه رییس مجلس بخشی از صحبت هایش را در نشست دیگری با نمایندگان مطرح خواهد کرد.

 

 

  • منبع خبر : همشهری