روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:   🔹درست است که اعتراض و تجمع برای گرفتن حق خود، حق طبیعی و قانونی مردم است، ولی توسل به هر اقدامی و انجام هر کاری برای رسیدن به آن جایز نیست. آنچه این روزها در بسیاری از نقاط کشور جریان دارد را نمی‌توان از جنس مطالبه حق دانست.   […]

 

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

 

🔹درست است که اعتراض و تجمع برای گرفتن حق خود، حق طبیعی و قانونی مردم است، ولی توسل به هر اقدامی و انجام هر کاری برای رسیدن به آن جایز نیست. آنچه این روزها در بسیاری از نقاط کشور جریان دارد را نمی‌توان از جنس مطالبه حق دانست.

 

🔹متولیان امر را نمی‌توان در پدید آمدن اعتراضات بی‌تقصیر دانست. اگر از کلمه تقصیر استفاده نکنیم، قطعاً قصور صورت گرفته است.

 

🔹بعد از این واقعه، اطلاع‌رسانی درست و بموقع و برخورد با افراد مقصر یا قاصر، از وظایفی بود که انجام نشد و بر زمین ماند. اینهم نکته مهمی است که در پدید آمدن وضعیت موجود بی‌تاثیر نبود.

 

🔹 عذرخواهی، اصل شناخته شده اخلاقی مهمی است که در چنین مواردی می‌تواند یکی از راهکاهای موثر برای جلوگیری از حوادث ناخواسته باشد. متاسفانه این کار هم انجام نشد.

 

🔹نارضایتی‌های انباشته در وجود مردم، زمینه مساعدی برای شعله‌ور شدن آتشی بود که با جرقه کوچکی از قبیل آنچه در واقعه اخیر رخ داد.

 

🔹این نارضایتی‌ها را وقتی خیرخواهان تذکر می‌دادند، متولیان امر جدی نمی‌گرفتند و چه‌بسا تذکردهندگان را بدخواه می‌دانستند و در جبهه دشمن قلمداد می‌کردند!

 

🔹می‌دانیم که از هر اعتراض و تجمعی امکان سوءاستفاده وجود دارد. افراد و گروه‌هایی در کشور وجود دارند که اموری از قبیل برخورد نامناسب فلان دستگاه را بهانه‌ای برای تحقق مطالبات خودشان قرار می‌دهند.

 

🔹کاملاً طبیعی است که این افراد و گروه‌ها منتظر فرصت باشند و در زمان مناسب، اهداف خود را دنبال کنند و از آب گل‌آلود ماهی مقصودشان را بگیرند.

 

🔹 تجمع و اعتراض را می‌توان کار مردم و حق مردم دانست ولی کشتن این و آن و تخریب اموال عمومی را نمی‌توان به کسانی که قصد اعتراض و اصلاح دارند نسبت داد.

 

🔹این قبیل اقدامات، با اهداف دیگری صورت می‌گیرند که از مسائلی مانند حجاب بسیار فراتر هستند.

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری