با وجود طرح عظیم ملی پارس جنوبی و درآمدزایی آن برای کشور،انصاقا تاکنون چه امتیاز بارزی برای استان بوشهر لحاظ شده است؟! آیا بوشهر با آن سابقه تاریخی مقاومت در برابر استعمارگران و تجارت بین المللی و با وجود بزرگترین بندر بارگیری نفت خام جهان و تنها نیروگاه برق هسته ای در کشور حق داشتن […]

با وجود طرح عظیم ملی پارس جنوبی و درآمدزایی آن برای کشور،انصاقا تاکنون چه امتیاز بارزی

برای استان بوشهر لحاظ شده است؟!

آیا بوشهر با آن سابقه تاریخی مقاومت در برابر استعمارگران و تجارت بین المللی و با وجود بزرگترین بندر بارگیری نفت خام جهان و تنها نیروگاه برق هسته ای در کشور حق داشتن یک خط آهن را ندارد؟!
چرا مسئولین فعلی و قبلی استان و نمایندگان استان در مجلس این طرح نیمه تمام را تا حصول نتیجه پیگیری نمی کنند؟!
مشکل کار در کجاست؟!
مشکل فنی یا مالی است؟
در حالی که برای طرح های کم اهمیت تر بودجه و اعتبار تخصیص می یابد و یا فرزندان مملکت و همین استان بعضی طرحهای پیچیده را به سرانجام رسانده اند،چرا باید مردم بوشهر سالها چشم انتظار داشتن یک خط راه آهن باشند؟!!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین