🔹احمد علیرضابیگی در نامه‌ای به قالیباف نوشته: علی‌رغم رای گیری مورخ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون داخلی و شوراها که من و یکی دیگر از همکاران را بعنوان نماینده خود در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی انتخاب کرده‌اند، از آن تاریخ رییس محترم کمیسیون ویژه از پذیرش من بعنوان عضو کمیسیون […]

 

🔹احمد علیرضابیگی در نامه‌ای به قالیباف نوشته: علی‌رغم رای گیری مورخ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون داخلی و شوراها که من و یکی دیگر از همکاران را بعنوان نماینده خود در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی انتخاب کرده‌اند، از آن تاریخ رییس محترم کمیسیون ویژه از پذیرش من بعنوان عضو کمیسیون ویژه، استنکاف می‌نماید.

🔹توجیه جنابعالی؛ که این موضوع به سبب انصراف از استعفا دو نفر از اعضای کمیسیون موصوفی رخ داده است به محض اینکه فردی از کمیسیون خارج شود شما را جایگزین میکنیم به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و علی القاعده پس از پذیرش استعفای یادشدگان قرار به انتخاب نمایندگان جایگزین تعلق گرفته است به همین جهت عذز بازگشت از استعفا یادشدگان بلاوجه است.

👈نماینده تبریز چندی پیش در توئیتی نوشته بود: طرح صیانت هرگز به نتیجه نخواهد رسید! مدافعان طرح در اقلیت هستند و اکثریت مجلس، آگاه و کناره مردم است؛ مجلس تسلیم جوسازی نخواهد شد و این طرح شانسی برای موفقیت ندارد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰