بی شک همگان واقفند که اولین دلیل ساحل نشینی ارتزاق و کسب درامد از دریا میباشد و با توجه به قدمت ساحل نشینی متناسب با امکانات موجود ،قرابت با دریا را پیشه گرفته اند و مبادرت به ساخت و ساز در نوار ساحل نموده اند. هیئت محترم وزیران و مدیران محترم در این خصوص متناسب […]

بی شک همگان واقفند که اولین دلیل ساحل نشینی ارتزاق و کسب درامد از دریا میباشد و با توجه به قدمت ساحل نشینی متناسب با امکانات موجود ،قرابت با دریا را پیشه گرفته اند و مبادرت به ساخت و ساز در نوار ساحل نموده اند.
هیئت محترم وزیران و مدیران محترم در این خصوص متناسب با اقلیم دریای خزر مبادرت به تصویب و وضع قوانین مرتبط نموده اند که این خود بزرگترین اجحاف در حق خطه ی جنوب میباشد
برای گفتار خود دلایل عدیده ای دارم که به اختصار نقل مینمایم
ابتدا میزان جز و مد دریای خزر با خلیج فارس متفاوت میباشد
سپس بحث پسرفت و پیشرفت اب در دو دریا متفاوت میباشند
ساختار سواحل دو دریا با هم تفاوت دارند
و ………
حال که حراست از این حریم را به دریابانی و مرزبانی واگذار نموده اند فقط عملا حراست فیزیکی موکول گردیده و نهاد نامبرده در تعیین و تکلیف دخیل نمیباشد
بنیاد مسکن ،منابع اب و ابخیزداری ،اراضی ملی و منابع طبیعی هم اداراتی هستند که در خصوص تعیین این حریم نقش تعیینی دارند
وقتی حریم دریا را ۶۰متر از نقطه ی مد در نظر میگیرند سوالاتی به وجود می اید
سوال اول تکلیف ملک های که دارای قدمت بیش از صدی و اندی سال میباشند چیست ؟ در حال حاضر هیچ گونه پروانه ی ساختمانی و هیچ جوابیه ای استعلامی برای ملکهای مذکور صادر نمیگردد
سوال دوم
اگر برخورداری از قانون خیر و صلاح میباشد چرا باید این خیر و صلاح فقط مشمول ملکهای شخصی گردد؟ مگر جاده های ساحلی درون روستاها خطرات پیش فرض اعلامی را شامل نمیشوند ؟ ایا زمینهای چمن مصنوعی شامل نمیشوند ؟ ایا نهادها و ادارات دولتی شامل نمیشوند ؟
سوال سوم
چرا این قانون در برخی مناطق اجرا میشود و در برخی دیگر خیر ؟
از باب مثال زمین چمن مصنوعی که در چندین روستا اجراشده است چقدر با دریا فاصله دارد ؟ چرا برای احداث طرح مشابه با همان مشخصات در بندر بوالخیر مولفه ی ممنوعیت حریم دریا اعمال میگردد؟ مگر تعریف حریم دریا درروستاهای دیگر و بندر بوالخیر متفاوت میباشد ؟
سوال چهارم
یکی از توجیهات حفظ حریم دریا پیشگیری و مدیریت از احتمال وقوع خطراتی مانند سونامی و یورش امواج به ساحل میباشد
ایا برای روستاهای که هنوز ساحل بکر دارند و روستاهای که موج شکن و دیوار ساحلی دارند نباید تفاوتی قائل شد ؟
مگر فلسفه ی احداث موج شکن و دیوار ساحلی پیشگیری از وقوع نبوده است
اگر بوده است که چرا در تحددی حدود تاثیر گذار نیست ؟
و سوالات فراوانی که در این مجال نمیگنجد
ریاست محترم منابع طبیعی استان بوشهر بنده به نیابت از ساحل نشینان استدعا داریم مدیریت بهتری برای پرهیز از سردرگمی اهالی در سطح شهرستان اتخاذ گرددودر این خصوص رفع مشکل نمایید
با سپاس
جواد خلیلی فعال اجتماعی از بندر بوالخیر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر