۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. در آمریکا متاسفانه بر خلاف ادعاهای تک تک افراد ملاک نیست و سیستم الکترال رییس جمهور را تعیین می کند اما تمام نظر سنجی ها حکایت از پیروزی با فاصله بایدن دارد که نشان می دهد مردم […]

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید.

در آمریکا متاسفانه بر خلاف ادعاهای تک تک افراد ملاک نیست و سیستم الکترال رییس جمهور را تعیین می کند اما تمام نظر سنجی ها حکایت از پیروزی با فاصله بایدن دارد که نشان می دهد مردم آمریکا هم ظاهراً به این نتیجه رسیده اند که با دروغ وقلدری نمی شود با ملت خود ودنیا طرف شد البته خیلی برای ما فرقی نمیکند که چه کسی رییس جمهور آمریکا می شود وما نباید به اینجا برسیم کدمکرات بهتر است یا جمهوری خواه

۲_ آیا انتخابات آمریکا بر وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تاثیر می گذارد؟ چه تاثیراتی؟

ما باید خود را آنقدر قوی می کردیم که کار به اینجا نمی کشید که کدام کاندیدا بهتر است اما در ظاهربه دلیل اینکه بایدن گفته به برجام بر می گردم ممکن است فکر کنیم این بهتر است اما چند اشکال وجود دارد اول اینکه در مقابل این برگشت چه انتظاری دارد که باید منتظر باشیم دوم اینکه این تحریم ها در زمان ترامپ گسترده است که لغو آنها ممکن است چند سال طول بکشد اما اگر بایدن بخواهد بدون پیش شرط به برجام بر گردد که بعید است حداقل از لحاظ روانی ممکن است اثرات مثبتی داشته باشد وتازمانی که اقتصاد ما از درون مستأصل است امید چندانی به بهبودی آن نمی رود

۳_ اگر ترامپ انتخاب شود چه تاثیری بر دنیا، ایران و خاور میانه می گذارد؟

انتخاب ترامپ اولا لطمه شدیدی به خود آمریکا خواهد زد تا آن حد که ممکن است آمریکا دچار هرج ومرج شود وچون رفتارهای ترامپ غیر قابل پیش بینی است وبیشتر معامله گر است تا یک سیاستمدار که قطعا اثرات منفی سیاست های ایشان بر اقتصاد وزندگی مردم ما خواهد داشت وخاور میانه نیز ملتهب تر و تفرقه ودشمنی بین کشورهای خاور میانه دوچندان خواهد شد

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر