معمولا ارتباط و تعامل دوسویه هست و در تعامل بین دو نفرحرف های طرفین برای همدیگر قابل فهم و درک خواهد بود . چرا که مبنای آن بر اساس دوستی و تفاهم است. در حکومت داری نیز این اصل حاکم است .....

معمولا ارتباط و تعامل دوسویه هست و در تعامل بین دو نفرحرف های طرفین برای همدیگر قابل فهم و درک خواهد بود . چرا که مبنای آن بر اساس دوستی و تفاهم است .  در حکومت داری نیز این اصل حاکم است.اگر ارتباط بین حاکمیت و مردم دو سویه باشد و حرف ها و توصیه های آنها برای همدیگر قابل فهم و درک باشد دلیلی برای اعتراض باقی نمی ماند . زمانی اعتراض شکل می گیرد که تفاهم از بین می رود و بدبینی و سوئ ظن جایگزین آن می شود . مردم از هر حاکمیتی اجرای عدالت ، آزادی بیان و اندیشه ، رفاه و آرامش می خواهند . در حقیقت مردم به دنبال درخت دوستی هستند تا زیر سایه آن آرام بگیرند . حال اگر بی عدالتی حاکم شود و هرروز اخبار اختلاس های کلان آن هم از کسانی که در حکومت دستی بر آتش دارند به گوش مردم برسد و بچه های خودشان بیکار و زندگی شان انباشته از مشکلات باشد به نحوی که حتی توان تشکیل خانواده هم برای بچه هایشان وجود نداشته باشد و در عسر و حرج روزگار بگذرانند ، یآس و ناامیدی بر جامعه حاکم می شود و به دنبال این نا امیدی آستانه تحمل شان در برابر مشکلات هرروز کمتر خواهد شد و ناراضی خواهند شد و نارضایتی خودشان را ابتدا دورهمی بیان می کنند و سپس به کوچه و بازار کشیده می شود و در نهایت با ایجاد کوچکترین فرصتی این نارضایتی شعله ور می شود و به جامعه واعتراض مدنی می انجامد . من معتقدم ریشه اعتراضات مردم مشکلات انباشته شده ای است که زندگی آنها را تحت تاثیر جدی خودش قرار داده و تنها سه برابر شدن نرخ بنزین عامل اعتراضات نبوده است که در همین مورد هم بی تدبیری حاکمیت بود که متاسفانه منجر به خرابی و مرگ عده ای نیز شد که برای هیچکس پستدیده نبوده و نیست و ای کاش این اتفاقات رخ نمی داد و خون کسی به زمین ریخته نمی شد . لذا مسئولین باید قبلا رسانه ها را رصد می کردند و به انتقادات منتشر شده در نشریات توجه می کردند . برای مثال در همین استان بوشهر که پایتخت اقتصادی کشور است چه اقدامات موثری برای اشتغال جوانان انجام شده است ؟ کدام زمینه برای فعالیت های اقتصادی بچه های این استان فراهم شده است تا ما شاهد اعتراض و نارضایتی جوانان نباشیم ؟

مسئولین باید  صدای خورد شدن استخوان مردم زیر بی عدالتی ها ، گرانی ها ، بیکاری ، بروکراسی اداری را که گوش فلک را پر کرده است  می شنیدند ، که به کرات در نشریات منعکس می شد و ای کاش قبل از این حوادث گوش شنوایی وجود داشت و به فکر رنج و مشقت مردم در گذران زندگی بودند . افزایش قیمت بنزین در بدترین شرایط اقتصادی و زمانی که کمر مردم زیر مشکلات معیشتی خم شده بود انجام شد و به جای التیام دردهای مردم روی زخم آنها نمک پاشیده شد و مردم ازدرد مضاعف فریا زدند . ضمن اینکه حاکمیت هم زمینه اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم نکرده بود ودر همین بوشهر برخورد قهر آمیز با معترضین فضا را بیشتر ملتهب نمود . جناب آقای خورشیدی فکر کنم دیواری کوتاه تر از مطبوعات پیدا نکردند. مطبوعاتی که هیچگونه حمایتی نمی شوند وبا هزاران مشکل اداره و حتی متضرر هم می شوند . مطبوعات بوشهر نه آقازاده هستند ونه دستی بر رانت و اختلاس دارند ، بلکه صدای مردم هستند اگر گوش شنوایی باشد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر