بنام بی نام او که هر چه نامیم نام اوست دلنوشته ی یک معلول جسمی حرکتی به مدیران و مسئولان محترم استان و شهرستان زمانی که خود را بسان دیگران نیافتم فکر کردم که اخرالزمان فرا رسیده است ،دیگر ان شور و نشاط قبل را نداشتم دنبال گمشده ام(سلامتی) می گشتم ،تمامی استعدادهایم به یکباره […]

بنام بی نام او که هر چه نامیم نام اوست دلنوشته ی یک معلول جسمی حرکتی به مدیران و مسئولان محترم استان و شهرستان زمانی که خود را بسان دیگران نیافتم فکر کردم که اخرالزمان فرا رسیده است ،دیگر ان شور و نشاط قبل را نداشتم دنبال گمشده ام(سلامتی) می گشتم ،تمامی استعدادهایم به یکباره فرو کش نمود و خود رادر هاله ای از یاس و ناامیدی یافتم ،سنگینی نگاه ها که همگی نشان از دلسوزی و تاسف بود را بر شانه های خود حس نمودم ،ویلچر نشین شدم و تا مغز خود عجز و ناتوانی را درک نمودم .دنیایم رو به پایانی بود.درک شعر( در بهار زندگی احساس پیری میکنم با این همه ازادگی فکر اسیری میکنم) برایم میسر گردید و با جان و دل احساس نمودم .دیگران گاهی برای دلخوشی من این جمله ی کلیشه ای را میگفتند که :(معلولیت محدودیت نیست) ،به حال خودم دلم میسوخت چرا محدودیت نیست ،اتفاقا عین محدودیت همان معلولیت است و نمیدانم چرا این جمله ی کلیشه ای ورد زبانها گردیده است .حال من به زندگی خود امیدوار شده ام و برای خود حق حیات قائلم …مسئول و مدیر محترم شما برای بازگشت من و امثال من چه تدابیری اتخاذ نموده اید ؟جناب استاندار محترم اگر معلولی بخواهد به ملاقات شما بیایید ایا برایش میسر است ؟مدیران محترم نهادها در ادارات شما چطور ؟برای مراجعه ی معلولین ایا امکانی وجود دارد ؟معمولا دفاتر شما عزیزان در طبقات فوقانیست و بقولی شما در عرش و ما در فرش واقع شده ایم برای رسیدن به شما بجز عروج راهی هست ؟برای حمل و نقل ما در سطح استان کدامین امکانات در نظر گرفته شده است ؟ایا یک خط ویژه ی عبورو مرور معلولین و جانبازان در سطح شهرها وجود دارد ؟ایا سرویس ویژه ای وجود دارد ؟ایا زمینه ی اشتغالی وجود دارد ؟ایا بجز مددجویان بهزیستی دیگر معلولان تحت الحمایه واقع میشوند ؟کدام امکانات ورزشی و رفاهی برای ما وجود دارد ؟و هزاران کمبود دیگر .عزیزان ما هم روزی بسان شما بر این کره ی خاکی راه میرفتیم و به رتق و فتق امورمان مشغول بودیم ،دست سرنوشت یا قسمت اینگونه حال ما را رقم زده است ،کو دستی که دستگیر ما باشد .از خداوند مننان صحت و سلامت و عافیت شما را خواستاریم و یک نصیحت قدر سلامتتان را بدانید که گر از بد روزگار به عقوبت ما مبتلا شدید درد یک درد نیست .درد جسمی یک طرف درد تضییع حقوق اجتماعی و نادیده گرفته شدن از طرف دیگر .پس لطفا مراقب سلامت خود باشید و واقعا تثبیت کننده ی بیشتر محدودیت نگردید .

جواد خلیلی فعال اجتماعی ساحلی تنگستان بندر بوالخیر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر