قاسم ساعدی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه ای عنوان کرد: یکی از مسایل وازرت نفت رسیدگی به منابع نیروی انسانی وزارت نفت است، امروز چالش ها و اعتراضاتی که در وزارت نفت و خیلی از بخش های آن دیده می شود به خاطر این است که نیروهای آن نیاز به ارتقای رتبه، تغییر […]

قاسم ساعدی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه ای عنوان کرد: یکی از مسایل وازرت نفت رسیدگی به منابع نیروی انسانی وزارت نفت است، امروز چالش ها و اعتراضاتی که در وزارت نفت و خیلی از بخش های آن دیده می شود به خاطر این است که نیروهای آن نیاز به ارتقای رتبه، تغییر وضعیت و تعیین حقوق متناسب با شرایط سختی کار و سطح تحصیلات خود دارند، باید آرامش را به پرسنل صنعت نفت بازگرداند تا با انگیزه به کار خود ادامه دهند.

  • منبع خبر : نفت آنلاین