مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:   ????در بخش زنان‌خانه دار که شامل همه زنان‌خانه دار و دختران مجرد است می‏‌توان در سطح اول با پرداخت ۱۲درصد نرخ حق بیمه در حدود ۳۱۸ هزار تومان از تعهدهای سازمان برای بیمه‌‏شدگان شامل مستمری بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی است. ????با پرداخت ۱۴درصد نرخ حق بیمه […]

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:

 

????در بخش زنان‌خانه دار که شامل همه زنان‌خانه دار و دختران مجرد است می‏‌توان در سطح اول با پرداخت ۱۲درصد نرخ حق بیمه در حدود ۳۱۸ هزار تومان از تعهدهای سازمان برای بیمه‌‏شدگان شامل مستمری بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی است.

????با پرداخت ۱۴درصد نرخ حق بیمه که مبلغ حدود ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان (فوت قبل و بعد از بازنشستگی) است.

???? در سطح سوم نیز با پرداخت نرخ حق بیمه ۱۸درصد که مبلغ حدود ۴۷۷ هزار تومان است تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان و از کارافتادگی است.

???? برای دانشجویان نیز همین سه سطح با همین مبالغ وجود دارد و با کارت دانشجویی معتبر می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر