🔹 یک متهم از زندان به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به دلیل تجاوز به یک زن جوان محاکمه شود اما این متهم معتقد بود به صورت اشتباهی به دادگاه آورده شده و فرد متجاوز او نیست. 🔹این متهم گفت: من به جرم سرقت در زندان هستم و […]

 

 

🔹 یک متهم از زندان به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به دلیل تجاوز به یک زن جوان محاکمه شود اما این متهم معتقد بود به صورت اشتباهی به دادگاه آورده شده و فرد متجاوز او نیست.

🔹این متهم گفت: من به جرم سرقت در زندان هستم و در زندان هم گفتم که پرونده‌ای در رابطه با آزار زنان ندارم و اشتباه می‌کنند، حرفم را باور نکردند و من را به دادگاه فرستادند.

🔹 اما چون اسم و فامیل و سنم با فردی که از تبعیدگاه فرار کرده یکی بود، حرفم را باور نکردند و من را به دادگاه فرستادند. با افشای این ماجرا، مشخص شد متهم اصلی به مکان نامعلومی گریخته است.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰