پتروشیمی جم⁩ با تولید ۲۵۰٬۳۸۳ تن محصول و فروش ۱۸۴٬۷۷۴ تنی خود در اردیبهشت ماه موفق به کسب درآمدی بمیزان ۴٬۵۷۱ میلیارد تومان گردید که نسبت به ماه گذشته و اردیبهشت ۱۴۰۱ بترتیب ۵۱٪ و ۴۵٪ رشد را نشان می دهد.علاوه بر آن حجم فروش این ماه ⁧جم⁩ نیز ۴۶٪ رشد را نسبت به ماه […]

پتروشیمی جم⁩ با تولید ۲۵۰٬۳۸۳ تن محصول و فروش ۱۸۴٬۷۷۴ تنی خود در اردیبهشت ماه موفق به کسب درآمدی بمیزان ۴٬۵۷۱ میلیارد تومان گردید که نسبت به ماه گذشته و اردیبهشت ۱۴۰۱ بترتیب ۵۱٪ و ۴۵٪ رشد را نشان می دهد.علاوه بر آن حجم فروش این ماه ⁧جم⁩ نیز ۴۶٪ رشد را نسبت به ماه قبل ثبت نموده است

  • منبع خبر : انرژی پرس