قیمت کماچ مردم بوشهر را به کما برد/ رشد شصت درصدی قیمت کماچ در بوشهر  

قیمت کماچ مردم بوشهر را به کما برد/ رشد شصت درصدی قیمت کماچ در بوشهر

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر