نصیربوشهر – مهراب شاد: – چهار هفته از آغاز بازیهای لیگ دسته اول کشور گذشته و تیم پارس جم نه تنها چهره ی یک تیم برنده را ندارد بلکه گویی امید و برنامه ای هم برای موفقیت ندارد. تیمی که در گذشته ی نزدیک در لیگ برتر نه تنها دست و پا بسته نبود، که […]

نصیربوشهر – مهراب شاد:

– چهار هفته از آغاز بازیهای لیگ دسته اول کشور گذشته و تیم پارس جم نه تنها چهره ی یک تیم برنده را ندارد بلکه گویی امید و برنامه ای هم برای موفقیت ندارد. تیمی که در گذشته ی نزدیک در لیگ برتر نه تنها دست و پا بسته نبود، که مختصات کامل یک تیم مدعی را داشت. چرا امید و برنامه ندارد؟ از خریدهای اخیر و نحوه ی ارنج تیم هویداست. این تیم در راستای منافع صنعت نفت و مردم جم و استان مدیریت نمیشود. هزینه میکند ولی نه نتیجه میگیرد و نه بازیکن میسازد. این تیم به بومیها بها نمیدهد، استعدادهای بومی استان در اثر بی توجهی و مسائلی که در آینده به آن خواهیم پرداخت پشت خط در حال خشک شدن هستند و شما کمترین توجهی به این مساله ندارید. این شهر و استان طارمی، قایدی، دانشور، دشتی و بسیاری دیگر را در دامن خود پرورده که با اندکی درایت سرمایه های ملی خواهند بود.
– چهار هفته از لیگ یک گذشته و این تیم نفتی با تنها یک امتیاز ضعف های مدیریتی و فنی خود را فریاد می زند. بسته بودن پنجره و عدم حضور در زمین و واگذاری نتیجه فارغ از هرگونه قضاوت با ضرس قاطع نشانگر عملکرد ضعیف کادر مدیریتی و تیمی است که در گذشته روزهای خوبش را دیده ایم.
– چهار هفته از لیگ گذشته واین تیم هیچ دستاوردی نداشته، نه برای صنعت نفت و نه برای مردم خوب و مهمان نواز جم و استان بوشهر . دستاورد تیم برای مردم جم چه میتواند باشد جز به بازی گرفتن بازیکنان بومی تیم و پرورش نسل فوتبالی شهر.
– چهار هفته از لیگ گذشته و منافع تیم پارس جم تنها به کام افراد انگشت شماریست که بازیکن بی کیفیت به تیم قالب میکنند. افرادی که همه میشناسیم.
آقای مدیر عامل به هوش باش، تیم پارس جم محل مناسبی برای کسب تجربه ی سرمربیگری نیست، هزینه پرورش، رشد و تکمیل سابقه ی کادر فنی نباید به عهده ی مردم جم و استان بوشهر باشد.
جناب آقای افشاری اگر بنا به گرفتن نتایج این چنینی باشد بهتر است از سرمایه های بومی تیم استفاده شود و اگر هزینه ای میشود برای بچه های این استات باشد. وقتی که از دروازه بان تا مهاجم بازیکن بومی مستعد داریم انتظار میرود فرصتها به بچه های شهر داده شود تا حداقل چهار بازیکن جمی به فوتبال معرفی شود. مجددا تکرار میکنیم وقتی قرار است نتیجه نگیرید فرصتها را به فرزندان خودمان بدهید. چند بازیکن از تیم های پایه معرفی کرده آید. وقتی برای جوانان و تیم امید و سهمیه زیر ۲۳سال از سایر استانها آنهم با قراداد آنچنانی بازیکن جذب می نمایید نتیجه جز این که الان می بینیم و نخواهد بود. بعد پایان فصل هم کادر فنی و بازیکنان غریبه به دیار خود رفته و روز از نو روزی از نو.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر