بر اساس آخرین خبرهای دریافتی یکی دیگر از گزینه های مطرح برای شرکت ملی نفت ایران پس از معرفی توسط وزیر نفت با رئیس جمهور  دیدار حضوری داشته است. بنظر می رسد تا آخر هفته آینده گزینه نهایی برای این سمت منصوب خواهد شد. آقایان حجازی استاندار اسبق خوزستان، علیخانی معاون فعلی مدیر عامل نفت، […]

بر اساس آخرین خبرهای دریافتی یکی دیگر از گزینه های مطرح برای شرکت ملی نفت ایران پس از معرفی توسط وزیر نفت با رئیس جمهور  دیدار حضوری داشته است.
بنظر می رسد تا آخر هفته آینده گزینه نهایی برای این سمت منصوب خواهد شد.
آقایان حجازی استاندار اسبق خوزستان، علیخانی معاون فعلی مدیر عامل نفت، بیات مدیر عامل اسبق پتروشیمی و خجسته مهر معاون اسبق برنامه ریزی وزیر نفت به ترتیب بیشترین شانس را برای احراز این سمت دارند.

 

  • منبع خبر : نفت نیوز