🖋️عبدالرحیم کارگر شما هم به پیروی از مسوولان سیاسی مملکت که افکار عمومی را به پشیزی نمی گیرند جامعه ی فوتبال دوست را از خود ناامید و تحقیر کردید . آن از حاشیه های رونالدو که مصداق الناس علی دین ملوکهم بود و نمونه ی دیگرش را در دیدار موگرینی و نمایندگان مجلس دیدیم […]

 

🖋️عبدالرحیم کارگر

شما هم به پیروی از مسوولان سیاسی مملکت که افکار عمومی را به پشیزی نمی گیرند جامعه ی فوتبال دوست را از خود ناامید و تحقیر کردید .

آن از حاشیه های رونالدو که مصداق الناس علی دین ملوکهم بود و نمونه ی دیگرش را در دیدار موگرینی و نمایندگان مجلس دیدیم و این هم از چمن آزادی و پرسپولیس خلع سلاح شده .
شماها از کدام دیارید که آبروی ایران و ایرانی برایتان مهم نیست ؟
فوتبال برد و باخت دارد و طبیعی است ولی نه به اینگونه که ما شاهدیم .هیچوقت این همه تحقیر و تمسخر ندیده بودیم .جامعه بابت اینگونه باختن حسابی عصبانی و غم زده است و شما را نمی بخشد .
خودمان نخستین قربانی این زمین پر از چاله و چوله بودیم و سپس آبروی بر باد رفته مان .
عربستانی ها می گویند زمین آزادی را برای سیب زمینی کاری خوب است .تحقیر و توهین از این بالاتر ؟
با قوانین من درآوردی و‌مسخره تان تیم هایمان را دست بسته و خلع سلاح شده به مصاف حریفان تا دندان مسلح عربی می فرستید .اینگونه عدالت محوری خود ظلم مسلم است واقتصاد از هر نوعش دستور بردار نیست .
مسوولین ورزش ،جناب تاج و درویش!!!!
شما ها را بخدا عطای اینگونه سمت ها را به لقایش ببخشید و کارها را به کاردان بسپارید که شما اینکاره واز جنس فوتبال نیستید .
یا بهتر است فوتبال ما را هم مانند زندگیمان تعطیل کنید تا بر این جسم فرتوت در حال احتضار دردمندانه زار زار بگرییم .
لطفا تازیانه ی تحقیر ،توهین ،تمسخر و تظاهر را کنار بگذارید تا کمی احساس بزرگی نماییم .

*وقتی که تازیانه ی تحقیر میخورم*
*انگار مرده ام*
*نیم از عالم وجود*
*همچون پرنده ای حزین و شکسته بال*
*در گوشه ای افتاده ام به خاک*

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین