منطقه ویژه اقتصادی بوشهر: دستگیری در این منطقه کذب است روابط عمومی: امروز خبرهایی مبنی بر دستگیری یکی از مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. ضمن تکذیب این مطالب به اطلاع می‌رساند که هیچ یک از مدیران و کارکنان منطقه ویژه دستگیر نشده است.

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر: دستگیری در این منطقه کذب است

روابط عمومی: امروز خبرهایی مبنی بر دستگیری یکی از مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.
ضمن تکذیب این مطالب به اطلاع می‌رساند که هیچ یک از مدیران و کارکنان منطقه ویژه دستگیر نشده است.