مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم سالانه تیر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی هم به ترتیب با افزایش ۱٫۲ و ۱٫۷ واحد درصدی به ۴۳٫۷ و ۴۷٫۳ درصد رسید. […]

مرکز آمار اعلام کرد:

نرخ تورم سالانه تیر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی هم به ترتیب با افزایش ۱٫۲ و ۱٫۷ واحد درصدی به ۴۳٫۷ و ۴۷٫۳ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١۴٠٠ با کاهش ۴ واحد درصدی به عدد ۴٣,۶ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵,۴ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.۴ واحد درصدی به ٣٧.۴ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری و روستایی هم به ترتیب با کاهش ۴ و ۳٫۸ واحد درصدی به ۴۲٫۹ و ۴۷٫۷ درصدی رسید.

نرخ تورم ماهانه تیر ١۴٠٠ به ٣,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.

تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی هم به ترتیب با افزایش ۱٫۱ و ۰٫۶ واحد درصدی به ۳٫۶ و ۳٫۲ درصد رسید.

این در حالی است که بعد از آبان سال گذشته که تورم ماهانه ۵.٢ درصد بود، همواره تورم ماهانه زیر ٣ درصد بود.

 

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین