نماینده مجلس: خاوری بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را با خود برد   🔸نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: متأسفانه وقتی آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی وقت) از کشور خارج شد بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند.  

نماینده مجلس: خاوری بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را با خود برد

 

🔸نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: متأسفانه وقتی آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی وقت) از کشور خارج شد بخش زیادی از اسناد و اطلاعات را هم با خود برد که شاید آن را منتشر کند.

 

  • منبع خبر : فارس