🔻نماینده مجلس: وزرا با ۳۰۰ صفحه پرونده به مجلس آمدند و گفتند ظرف دو ماه کشور را گلستان می‌کنیم! کجاست؟!   🔸شهریار حیدری با تاکید بر اجرایی شدن شعار وزرای کابینه دولت سیزدهم افزود: وزرا با ۳۰۰ صفحه پرونده به مجلس آمدند و گفتند این کار و آن کار را انجام می‌دهیم و ظرف دو […]

🔻نماینده مجلس: وزرا با ۳۰۰ صفحه پرونده به مجلس آمدند و گفتند ظرف دو ماه کشور را گلستان می‌کنیم! کجاست؟!

 

🔸شهریار حیدری با تاکید بر اجرایی شدن شعار وزرای کابینه دولت سیزدهم افزود: وزرا با ۳۰۰ صفحه پرونده به مجلس آمدند و گفتند این کار و آن کار را انجام می‌دهیم و ظرف دو ماه کشور را گلستان می‌کنیم! کجاست؟!

 

🔸واقعیت این است که بسیاری از وزرا، همین شعارها را دادند اما هیچ‌کدام به شعارشان عمل نکردند، وزیر ارتباطات هم جزو همان وزرا است.

 

🔸زارع‌پور شعار زیادی داد که بر اساس آن تصور کردیم بعد از دو ماه شاید در اینترنت، مخابرات و ارتباطات انقلاب ایجاد خواهد کرد اما نه ‌تنها هیچ کاری نکرد بلکه در حال حاضر ضعیف‌تر هم شده است.

  • منبع خبر : جماران