واکنش زنگنه به ممانعت تلویزیون از شرکت وی در شبکه افق  

واکنش زنگنه به ممانعت تلویزیون از شرکت وی در شبکه افق

 

  • منبع خبر : نفتی ها