وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان شد با حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، وحید یامین پور به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه منصوب شد وی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است. روی‌کارآمدن دولت رئیسی مقارن شده با بازگشت فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق به ساختار قدرت!

وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان شد

با حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، وحید یامین پور به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه منصوب شد وی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است.

روی‌کارآمدن دولت رئیسی مقارن شده با بازگشت فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق به ساختار قدرت!