⁨پایان شهریور فرا رسید و ۵۰ میلیون دز واکسن “برکت” تولید نشد! چند خانواده بابت این وعده پوچ داغدار شدند؟ چه تعداد کسب و کار از بین رفت؟ خودکفایی شعار دهن‌پرکنیه اما نباید به بهای بازی‌کردن با جان شهروندان و هدر دادن میلیاردها تومان از بیت‌المال باشه با این کار شکاف اعتماد عمیق‌تر شد! آیا […]

⁨پایان شهریور فرا رسید و ۵۰ میلیون دز واکسن “برکت” تولید نشد!
چند خانواده بابت این وعده پوچ داغدار شدند؟ چه تعداد کسب و کار از بین رفت؟
خودکفایی شعار دهن‌پرکنیه اما نباید به بهای بازی‌کردن با جان شهروندان و هدر دادن میلیاردها تومان از بیت‌المال باشه
با این کار شکاف اعتماد عمیق‌تر شد!
آیا پست معاونت رییس‌جمهور، هدیه خدمت بود یا … ؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر