گزارش تصویری مراسم امروز مردم بوشهر در سوگ شهید قاسم سلیمانی               عکس ها از خبرنگار نصیر بوشهر خانوم شعبانی        

گزارش تصویری مراسم امروز مردم بوشهر در سوگ شهید قاسم سلیمانی

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها از خبرنگار نصیر بوشهر خانوم شعبانی