آذین سیف بوشهری
ادبیات و فمینیسم 29 فروردین 1399
آذین سیف بوشهری، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

ادبیات و فمینیسم

آنچه باعث اندوه می شود، نحوه ی سوء استفاده از زنان است، جزء اضافی مردان یا آینه ی آنان، ابزاری برای بهتر جلوه دادن ، وسیله ای برای کمک به مردان در نیل به خواسته هایشان. زنان یا هیچ گاه وجودی قائم به ذات نداشته اند ویا به ندرت واجد چنین وجودی محسوب می شوند. […]

به بهانه ی روز جهانی زن 27 اسفند 1398
آذین سیف بوشهری

به بهانه ی روز جهانی زن

به تمام زنان زمین تبریکاتم را با نهایت احترام و اقتدار اعلام می دارم، آنانی که در دنیایی مادی این چنین برای حقوق خود در تلاش اند. زنانی که زیبایی و لطافت را با دلی سرشار از مقاومت و دلسوزی آمیخته اند تا دنیا را بهتر بسازند. مسلما، دنیا جای زیباتری خواهد شد وقتی زنان […]