ابزی پروری، میگو ، شیلات ، اتحادیه پرورش میگو، اتحادیه پرورش لارو، نصیر بوشهر انلاین
پایین بودن سرانه مصرف میگو در کشور از مهم‌ترین مشکلات ابزی پروران است ۱۴ دی ۱۴۰۲
مشکلات مهم صنعت ابزی پروری استان بوشهردر جلسه هماهنگی دومین نمایشگاه ملی تخصصی صنایع شیلاتی مطرح شد ؛

پایین بودن سرانه مصرف میگو در کشور از مهم‌ترین مشکلات ابزی پروران است

مشکلات مهم صنعت ابزی پروری استان بوشهردر جلسه هماهنگی دومین نمایشگاه ملی تخصصی صنایع شیلاتی مطرح شد ؛ پایین بودن سرانه مصرف میگو در کشور از مهم‌ترین مشکلات ابزی پروران است جلسه هماهنگی برای برگزاری دومین نمایشگاه ملی تخصصی صنایع شیلاتی با مسئولان نمایشگاه بین المللی بوشهر ، معاونت آبزیان شیلات و همکارانشان ، روسای […]