انتخابات مجلس ، جنوب استان بوشهر ، رد صلاحیت ، سکینه الماسی ، نصیر بوشهر انلاین
با حذف خانم الماسی جنوب استان بوشهر شور انتخاباتی ندارد. ۲۶ دی ۱۴۰۲

با حذف خانم الماسی جنوب استان بوشهر شور انتخاباتی ندارد.

با حذف خانم الماسی جنوب استان بوشهر شور انتخاباتی ندارد.   پیام مخاطب کمتر پیش آمده در چهل سال گذشته نماینده ای شاخص از جنوب استان بوشهر وارد مجلس شود و در مجلس و بین نمایندگان دیده شود، دور قبلی مجلس اتفاق افتاد، خانم دکتر الماسی بدون تجربه سیاسی با رای قاطع مردم وارد مجلس […]

در جنوب استان رقابت انتخاباتی نداریم! ۱۹ دی ۱۴۰۲

در جنوب استان رقابت انتخاباتی نداریم!

در جنوب استان رقابت انتخاباتی نداریم! پیام مخاطب با آنچه هیئت نظارت استان بوشهر در مورد رد صلاحیت خانم سکینه الماسی اعلام نمود و لیست خروجی کاندیدهای این منطقه، یعنی علنا رقابت انتخاباتی وجود ندارد. در میان تایید صلاحیت شدگان یک چهره شاخص وشناخته شده وجود ندارد! بدون تعارف در صورتیکه خانم الماسی این بانوی […]