ایرانجوان بوشهر ، فوتبال ، مجید غاله ، نصیر بوشهر انلاین
ایرانجوان و ایندهء مبهم فوتبال بوشهر ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

ایرانجوان و ایندهء مبهم فوتبال بوشهر

بسمه تعالی ایرانجوان و ایندهء مبهم فوتبال بوشهر مجید غاله سخن ازصنعتی سودآور در جامعه باید راندکه سراسر شور و نشاط است و فی البدایه شادی درذات آن نهفته تاباهمهء کاستی هاوکمبودهایش،درهرکوی وبرزنی حتی روستاها و نقاط محروم و کم برخوردار با حداقل نفرات و فراگیرانِ سنین مختلف به حرکت درآیدموجی ازشادی بوجوداورده تاموجب تحرک […]

ایرانجوان آمد. ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

ایرانجوان آمد.

بسمه تعالی ایرانجوان آمد. مجید غاله تغییر و تحول در باشگاه ۷۵ ساله همچنان ادامه دارد. جوان اینبار با حاج سعید مفتخر آمد. اوبا ویرانی‌های زیاد باشگاه آمد. آن مرد با کوله باری از بدهی آمد. او با مشکلات عدیده اداری و ساختاری آمد. او تنها آمد که عِرقش را به جوان نشان دهد او […]

ایرانجوان و سوگواره فوتبال بوشهر ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

ایرانجوان و سوگواره فوتبال بوشهر

ایرانجوان و سوگواره فوتبال بوشهر مجید غاله بسمه تعالی فعل نخواستن به بهترین شکل خود صرف شد، ماموریتی ناتمام که غایتش ان طور که مدنظر بود پیش نرفت با این وجود سرانجامش تقریبا با نابودی تیم ریشه دارشهراولینهای کشور همراه بود که باید به لیگ استانی سقوط می کرد،این افتضاحی سلسله وار و خزنده که […]