بنیاد مسکن جم ، بنیاد مسکن استان بوشهر ، ارباب رجوع ، پیام مخاطب ، نصیر بوشهر انلاین
بنیاد مسکن استان و شهرستان ها سیستمی و اصلاح شود. ۱۴ دی ۱۴۰۲

بنیاد مسکن استان و شهرستان ها سیستمی و اصلاح شود.

بنیاد مسکن استان و شهرستان ها سیستمی و اصلاح شود. در هفته گذشته در رسانه ها انتقادات تندی در مورد عملکرد بنیاد مسکن شهرستان جم و نحوه پاسخگویی سنتی مدیریت آن به مردم نوشته شد،به دنبال آن از اوضاع اسفبار مدیریت بنیاد مسکن سایر شهرستان های استان مطالبی از شهروندان در نصیر بوشهر بیان شد […]