بوشهر ، دکتر عبدالرحیم مهرور ، نصیر بوشهر انلاین
*بوشهر در حسرت تنهایی* ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

*بوشهر در حسرت تنهایی*

*بوشهر در حسرت تنهایی* ✍️.  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر در حسرت *تنهایی* بوشهر عمرم با گذر زمان به فنا رفت چون ندیدم روزی از روزهای طلایی *بوشهری* تنها خسته و دل شکسته نگران از آینده ای بسته با رویاها و خاطراتی بازنشسته در عمران ، درمان و محیط زیست دست و پا بسته و همچنان […]