جمشید شکوهی
پاسخی به جوابیه جناب حمید پور در خصوص تاجگردون ۲۷ تیر ۱۳۹۹
دکتر جمشید شکوهی

پاسخی به جوابیه جناب حمید پور در خصوص تاجگردون

جناب آقای یوسف حمیدپور بزرگوار: تشکر وقدردانی از اظهار نظرتان،پیش از آنکه به نظر مرقومه اتان بپردازم،لازم می بینم خدمتتان عرض دارم که هدف بنده از نوشتار ملحوظ نطر قرارداده،اشاره به ناتوانی جناب آقای تاجگردون نبوده ونیست،بلکه حرف من این است که میگویم بی عدالتیهای حاکم در جامعه،بخصوص در موضوع تقسیم ناعادلانه ثروت ومنابع کشور […]

هامشی در پاسخ به اعترافنامه بی عدالتی آقای تاجگردون از قلم ناخواسته ی جناب آقای محمد انصاری ۲۱ تیر ۱۳۹۹
دکتر جمشید شکوهی

هامشی در پاسخ به اعترافنامه بی عدالتی آقای تاجگردون از قلم ناخواسته ی جناب آقای محمد انصاری

اگر چه از مقدمه وپایان این اعترافنامه چنین متبادر به ذهن میگردد که بنوعی قلم را بسمت مجیزگوئی شیفت داده ای،لیکن از رقص الفاظ وریتم جملات بکار برده در این دفاعیه ،نمیتوانید عملکرد جناب آقای تاجگردون به دلایل زیر تطهیر واو را چهره ی عادل وزحمتکشی معرفی نمائید: جناب آقای انصاری متاسفم که امثال جنابعالی […]