حسن زنگنه
استاد زنگنه؛ در ترجمه تخصصی یک استثنا بود 28 شهریور 1399
به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه

استاد زنگنه؛ در ترجمه تخصصی یک استثنا بود

بحث ویژگی های استاد زنگنه بحث شیرین و استثنایی است .استاد زنگنه تمام زندگیش استثناست پسری که در محله ای نسبتا فقیر به دنیا می آید همانجا بدون هیچ امکاناتی وبا تلاش وفعالیت خودش را نه تنها بین بچه های صلح آباد بلکه بچه های استان و حتی کشور مطرح می سازد . با همه […]

ترجمان هیرون 28 شهریور 1399
به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه

ترجمان هیرون

ستاد حسن زنگنه را بدون شک میتوان یکی از شهیرترین مترجمان معاصر و برترین مترجم جنوب ایران نامید. استاد مرحوم حسن زنگنه با نوعی شیوه ترجمه منحصر به فرد در میان مترجمان عصر خود قلم می زد و آن هم شیوایی ترجمه برای مخاطب بود و همانگونه که ویلم فلور ایرانشناس برجسته هلندی در باب […]

به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه 28 شهریور 1399
امیرحسین زنگنه

به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه

در خلوت روشن با تو گریسته‌ام برای خاطر زنده‌گان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرود‌ها را زیرا که مرده‌گان این سال عاشق‌ترین زنده‌گان بوده‌اند. «احمد شاملو» اینک که به ششمین سالگرد فقدان پدر دلبندم نشسته ام ، غم کوچ او هر روز بیشتر در جانم گُر می گیرد و سودای خواستنش آتش […]