سیامک برازجانی
شروع یک زندگی بسیار ساده چقدر هزینه دارد؟ 14 دی 1398
سیامک برازجانی

شروع یک زندگی بسیار ساده چقدر هزینه دارد؟

در پی گران شدن بی سابقه انواع کالا گرایش مردم به خرید بسیار کاهش یافته است. به همین دلیل بازاریان با رکود بی سابقه ای در کار و کسب مواجه شده اند. رکودی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمدهای مردم رخ داده، خود را در خرید نشان می دهد. بازاریان بوشهر […]

کارنامه و نمره این استاندار، نمره مردودی است! 12 دی 1398
عملکرد گراوند، استاندار بوشهر از نگاه فعالین استان

کارنامه و نمره این استاندار، نمره مردودی است!

  سیامک برازجانی:عملکرد استاندار بوشهر امتداد عملکرد اقتصادی دولت روحانی است. نمی توان انتظار داشت که حسن روحانی با کارنامه اقتصادی مشخصا ضعیف رئیس دولت باشد و یک شبه بنزین دویست درصد افزایش قیمت یابد و بازار به رکود عمیق برود اما کارنامه استانداران دولت در زمینه اقتصادی قابل دفاع باشد. من معتقدم که نقطه […]

معاون سیاسی  با مقصر خواندن مطبوعات  نباید  از خود سلب مسئولیت کند! 25 آذر 1398
 سیامک برازجانی

معاون سیاسی  با مقصر خواندن مطبوعات  نباید  از خود سلب مسئولیت کند!

بخشی از سخن جناب معاون استاندار درست است. اکثر نشریات بوشهر دارای کادر حرفه ای شامل خبرنگار، گزارش نویس و تحریریه نیستند. اکثر نشریات بوشهر (به جز بامداد جنوب) توان نگارش و انتشار سرمقاله در شش شماره پیاپی را ندارند. اما این موضوع باعث نمی شود که جناب خورشیدی با انداختن تقصیر به گردن نحیف […]