سیدپیروز موسوی
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر کمکهای نفتی را تایید کرد 18 فروردین 1399

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر کمکهای نفتی را تایید کرد

‎رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص کمک مجموعه نفت به این مجموعه به ایسنا توضیحاتی ارائه داد. ‎سعید کشمیری در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: شورای راهبردی پتروشیمی ها به درخواست کمک اتاق بازرگانی که با نامه ای با امضای مشترک من و آقای گزدرازی -رئیس اتاق بازرگانی- مبنی بر درخواست کمک به […]