سید ضیا محمدی
برخورد نماینده دولت، استاندار بوشهر هیچ سنخیتی با فضای آزاد رسانه ای و مطالبه گری مردم، که حق مردم است ندارد 12 فروردین 1400
سیدضیا محمدی

برخورد نماینده دولت، استاندار بوشهر هیچ سنخیتی با فضای آزاد رسانه ای و مطالبه گری مردم، که حق مردم است ندارد

نصیر بوشهر – سید ضیا محمدی – با درود و شادباش سال نو ،دقیقا در ۲۱ سال پیش در اسفند ۷۸ ، در آستانه سال جدید افراطیون طیف منتسب به راست با همراهی سعید عسگر ، با شلیک گلوله به مغز متفکر اصلاحات سعید حجاریان که نقش مهمی در افشاگری قتل های زنجیره ای داشت ایشان […]

فرقی نمی کند که یک رئیس جمهور دمکرات باشد یا یکی مثل ترامپ جمهوری خواه ، یکی با تیغ و دیگری با پنبه سر می برد 11 آبان 1399
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

فرقی نمی کند که یک رئیس جمهور دمکرات باشد یا یکی مثل ترامپ جمهوری خواه ، یکی با تیغ و دیگری با پنبه سر می برد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ تنور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز به روز گرم تر و گرم تر می شود. در فاصله ۴ روز مانده به ۳ نوامبر ۱۳ آبان ۱۳۹۹ روز انتخابات ۲۰۲۰ […]