شنیده های هفته
شنیده های هفته 12 دی 1398

شنیده های هفته

سخنان جبرائیلی در مراسم نهم دی، برنامه ریزی یکی از کاندیداها برای جمع آوری رای، تغییر آرایش نامزد ها در دشتستان، دشتی تنگستان و حوزه کنگان دیر و جم، سوپرایز نماینده مجلس برای حوزه انتخابیه خود، و [...]