نصرالله اسدی
خانه ی امید 21 اردیبهشت 1400
نصرالله اسدی معاون اسبق آموزشی آموزش و پرورش استان بوشهر

خانه ی امید

نصیربوشهر – نصرالله اسدی – پروژه‌های غیرانتفاعی خانه امیدِ صندوق بازنشستگی کشوری برای خدمات‌رسانی، گذران اوقات فراغت، فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی بازنشستگان و خانواده‌های آنان و برای برقراری و حفظ پیوند معنادار با ذینفعان ،در سطح کشور با مصوبه هیئت دولت ساخته می‌شوند. اثربخشی خانه‌های امید در استان‌های مختلف بر اساس عواملی چون […]