نوشته یووال نوح هراری
یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری (قسمت سوم) 30 اردیبهشت 1399
دکتر اصغر ابراهیمی

یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری (قسمت سوم)

انسان خردمند به جهان معنا می دهد، عنوان بخش دوم کتاب است، در چند گفتار ابتدایی نویسنده به اهمیت پدیده خط و کتابت می پردازد، از قوانین مکتوب عهد یونان باستان تا نقش دیوان سالاران دربار فراعنه مصر، از اسناد حسابداران مالیاتی تا گذرنامه های صادره از سوی اریستیدس دوسا مندس فرشته نجات یهودیان در […]

یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری(قسمت اول) 22 اردیبهشت 1399
دکتر اصغر ابراهیمی

یادداشت و نقدی بر کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته یووال نوح هراری(قسمت اول)

یووال نوح هراری کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، را در سال ۲۰۱۱ به زبان عبری منتشر کرد، این کتاب در سال ۲۰۱۴ به انگلیسی ترجمه و منتشر گردید. در کتاب مذکور هراری، به صورت مختصر پیدایش عالم را از انفجار بزرگ در ۱۳/۵ میلیارد سال پیش شرح می دهد تا شکل گیری زمین در […]