بخش شبانکاره با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر در شهرستان دشتستان استان بوشهر قرار دارد این بخش دارای یک شهر و ۲۰ روستا می باشد بطوری که فاصله روستای پلنگی در جنوب این بخش تا سمیعا در شمال بالغ بر ۵۰ کیلومتر می باشد و تنها خودرو آتش نشانی شهرداری شبانکاره قادر به پاسخگویی […]

بخش شبانکاره با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر در شهرستان دشتستان استان بوشهر قرار دارد این بخش دارای یک شهر و ۲۰ روستا می باشد بطوری که فاصله روستای پلنگی در جنوب این بخش تا سمیعا در شمال بالغ بر ۵۰ کیلومتر می باشد و تنها خودرو آتش نشانی شهرداری شبانکاره قادر به پاسخگویی به نیاز این جمعیت و این فاصله نمی باشد
طبق مصوبه شورایی عالی معماری و شهرسازی کشور، در خصوص ضوابط ایجاد پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی، هریک از این پایگاه‌ها باید ۱۰ روستا را تحت پوشش قرار دهند.
این در حالی هست که نزدیک به ۱۲ روستای بخش شبانکاره فاصله ۱۰ تا ۲۰ کیلومتری با ایستگاه اتش نشانی شهر شبانکاره دارند و هنگام اتش سوزی معمولا وقتی خودرو اتش نشانی میرسد که کار از کار گذشته این روستاها با جمعیتی بالغ بر ۸۵۰۰ نفر *شامل۱۲ روستای خلیفه ، دهداران سفلی ،محمد جمالی،عطیبه،چهل زرعی عجم ،چهل زرعی عرب، بهر دهداران علیا، خیارزار ،لایپه ،شاه فیروز وسمیعا* می باشند مردم این روستاها از بخشداری شبانکاره فرمانداری دشتستان و استانداری بوشهر خواستار ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی و اختصاص یک خودرو آتش نشانی برای اطفا حریق در این روستاها هستند و سراهی روستای عطیبه به عنوان نزدیک ترین مکان به این روستاها از موقعیت مناسبی برخوردار می باشند

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر