کتاب پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام، شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گریِ محلی، تألیف خانم پاتریشیا کرون و آخرین ترجمه ماندگار زنده‌یاد کاظم فیروزمند، منتشر شد. آخرین کتاب پاتریشیا کرون درباره واکنش ایرانیان به آمدن مسلمانان در بوم و بر ایران است و قیام‌هایی که به دنبال آن پاگرفت و جوامع مذهبی که این قیام‌ها را آشکار […]

کتاب پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام، شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گریِ محلی، تألیف خانم پاتریشیا کرون و آخرین ترجمه ماندگار زنده‌یاد کاظم فیروزمند، منتشر شد.

آخرین کتاب پاتریشیا کرون درباره واکنش ایرانیان به آمدن مسلمانان در بوم و بر ایران است و قیام‌هایی که به دنبال آن پاگرفت و جوامع مذهبی که این قیام‌ها را آشکار ساختند.

همچنین این کتاب، باورها و آموزه‌های دینی و مذهبی را مطرح می‌کند که گرچه از لحاظ مکانی متنوع و در طول زمان متغیراند، اما در طی تاریخی دو هزار ساله در ایران، پایداری چشمگیری از خود نشان داده‌اند.

 

پاتریشیا کرون
پاتریشیا کرون

فرض اصلی کتاب آن است که این باورها، مختّص مردم کوه‌نشین ایران بوده و گه‌گاهی نیز با در پی داشتن عواقب اساسی برای این کشور، همه‌گیر شده‌اند؛ از همه بارزتر در قیام‌هایی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در خیزش صفویان که به غلبه شیعه در ایران انجامید.

این کتاب آموزنده و پرکشش نوشته یکی از مطرح‌ترین پژوهشگران تاریخ دوره‌های آغازین اسلامی، نوری سراسر تازه بر ماهیت دین در ایران پیش از اسلام، و بر پایستگی آموزه‌های دینی ایرانیان چه در بیرون و چه در درون اسلام، پس از یورش اعراب به ایران می‌اندازد.

پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام، شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گریِ محلی در ۷۴۴ صفحه در قطع وزیری توسط نشر نامک منتشر شد.

زنده‌یاد کاظم فیروزمند (۱۳۲۵-۱۴۰۲) از مترجمان توانا و خوش‌خوان که آثار متنوّع و پرشماری را در کارنامه درخشان خود دارد.

از مشهورترین ترجمه‌های او می‌توان کتاب‌های ایران بین دو انقلاب از یرواند آبراهامیان، شاخه زرین از جیمز فریزر، بریتانیا و انقلاب مشروطه ایران از منصور بنکداریان، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن از کوئنتین اسکینر و کایه دو سینما را نام برد.

پیامبران بومی‌گرای ایران منتشر شد

  • منبع خبر : عصر ایران