آخرین خبر از انتخاب وزیر نفت دولت «رئیسی» از بین آقایان «رستم قاسمی» و «عباس علی‌آبادی» هفته‌جاری یک نفر که بالاترین امتیاز را در ارزیابی فنی کسب کرده برای گفتگوی نهایی به دفتر رئیس‌جمهور منتخب دعوت می‌شود تا انتخاب وزیر نفت دولت سیزدهم تعیین تکلیف شود. «مهدی دوستی» هم در لیست ذخیره است.

 آخرین خبر از انتخاب وزیر نفت دولت «رئیسی»

از بین آقایان «رستم قاسمی» و «عباس علی‌آبادی» هفته‌جاری یک نفر که بالاترین امتیاز را در ارزیابی فنی کسب کرده برای گفتگوی نهایی به دفتر رئیس‌جمهور منتخب دعوت می‌شود تا انتخاب وزیر نفت دولت سیزدهم تعیین تکلیف شود. «مهدی دوستی» هم در لیست ذخیره است.

  • منبع خبر : انرژی نیوز