نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: درحال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی که واسطه هستند، به شورای نگهبان ارجاع و به کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور تصویب مجدد برگشت داده شد.   سید کریم حسینی در ادامه اذعان کرد : درصورتیکه این طرح اجرا شود، بهترین و بزرگترین […]

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: درحال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی که واسطه هستند، به شورای نگهبان ارجاع و به کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور تصویب مجدد برگشت داده شد.

 

سید کریم حسینی در ادامه اذعان کرد : درصورتیکه این طرح اجرا شود، بهترین و بزرگترین حمایت از کارگرانی که در دستگاه‌های اجرایی در مشغول به کار هستند و از نظر پرداخت ها، انعقاد قرارداد‌ها و امنیت شغلی، عدالت رعایت نمی‌شود و شرایط آنها متزلزل است، را شاهد خواهیم بود.

لازم به ذکر است هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران بر امنیت شغلی آنها تاکید کردند و پس از این سخنان رئیس جمهور دستور پیگیری و حذف شرکت های پیمانکاری واسطه را صادر کردند و به وزیر کار ماموریت دادند این موضوع بصورت جدی از مجلس پیگیری شود.

 

پیش بینی می شود با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکار نیروی انسانی ، به کار و فعالیت هزاران شرکت واسطه پایان داده شود و ده ها هزار نفر از پرسنل تحت پوشش پیمانکار بصورت مستقیم با شرکت ها قرارداد ببندند.

  • منبع خبر : نفت آنلاین