آذر منصوری در روزنامه اعتماد نوشت:   🔹️در مخیله هیچ‌یک از انقلابیون و به‌خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود.   🔹️پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه […]

 

آذر منصوری در روزنامه اعتماد نوشت:

 

🔹️در مخیله هیچ‌یک از انقلابیون و به‌خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود.

 

🔹️پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه از طرف مسئولان امر همراه شد -و چه بسا همین نوع مواجهه بستر شکل‌گیری یکی از جنبش‌های اعتراضی علیه پوشش اجباری را رقم زد- انتظار واقع‌بینانه از حاکمیت این بود که نه تنها به موضوع گشت‌های ارشاد خاتمه دهد، بلکه دست از برخوردها و رفتارهای سلبی و پلیسی در این زمینه بردارد.

 

🔹️نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه معدل پوشش خود را انتخاب کند.

 

  • منبع خبر : اعتماد