شرکت صنایع سیمان دشتستان با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان متقاضیان واجد شرایط توسط آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و مهارتی ، معاینات طب صنعتی و گزینش ، مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی بر اساس مقطع و رشته های تحصیلی و شرایط […]

شرکت صنایع سیمان دشتستان با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان متقاضیان واجد شرایط توسط آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و مهارتی ، معاینات طب صنعتی و گزینش ، مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی بر اساس مقطع و رشته های تحصیلی و شرایط ذکر شده ذیل جذب نماید :

دیپلم: رشته های برق، مکانیک، شیمی، تاسیسات، جوشکاری و تراشکاری

فوق دیپلم: رشته های برق و الکترونیک، مکانیک، بازرگانی و شیمی

لیسانس: مکانیک، برق و الکترونیک، شیمی، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت صنعتی، مدیریت صنایع و مدیریت بازرگانی

 لینک ثبت نام در آزمون

 

 

 

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین