🔺 سهمیه استخدامی این آزمون جهت بکارگیری ۲۸۱ نفر می باشد که محل خدمت تمامی پذیرفته شدگان، نیروگاه اتمی بوشهر می باشد. 🔺آزمون استخدامی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص) روز ۵ مرداد ماه برگزار خواهد شد. 🔺داوطلبین کارت شرکت در آزمون علمی کتبی از روز سه شنبه مورخ […]

🔺 سهمیه استخدامی این آزمون جهت بکارگیری ۲۸۱ نفر می باشد که محل خدمت تمامی پذیرفته شدگان، نیروگاه اتمی بوشهر می باشد.

🔺آزمون استخدامی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص) روز ۵ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

🔺داوطلبین کارت شرکت در آزمون علمی کتبی از روز سه شنبه مورخ ٠٢ مردادماه ١۴٠٣ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اینترنتی به نشانی hrtc.ir قرار خواهد گرفت.

 

دانلود دفترچه استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر